Київська міська клінічна лікарня №4
Київська міська клінічна лікарня №4

Інфекційне відділення

Ралець Наталія Василівна

Завідувач

Ралець Наталія Василівна

Телефон: 249-78-57

Старша медсестра: Лапіцька Надія Миколаївна, телефон: 249-78-35

В живописному куточку ландшафтного парку розмістився корпус інфекційного відділення МКЛ №4. Відділення почало лікування перших хворих з 22 березня 1972 року. Першою завідуючою була ЗатерчукЛюдмила Романівна, старшою медичною сестрою – Скубенік Тамара Василівна, сестрою-господаркою – Жеваліна Тетяна Іванівна. Інфекційне відділення здійснювало прийом, діагностику, надавало спеціалізовану медичну допомогу при різноманітних інфекційних хворобах – від гострих респіраторних вірусних інфекцій до тяжких вірусних гепатитів. У відділенні було розміщено 100 ліжок. На рівні керівництва міста неодноразово приймалися рішення про надання інфекційній клініці додаткових функціональних навантажень. Так, деякий час на базі інфекційного відділення існувало відділення нейроінефкцій, яким завідувала професор Ващенко Марія Акимівна, а також лептоспірозний центр – керівник Плєтньов Василь Маркович. З 1974 року завідуючим відділення був Півень Володимир Гнатович, потім (послідовно) Дегтяренко О.М., Харченко С.О., Авраменко О.Т., Волевач Л.О. З січня 2012 року відділення очолює Ралець Н.В. Старші м/с – Тавенок Є.Г., Ісаєнко Н.П., Гурба Н.Г. З 2008 і по теперешній час на посаді старшої медичної сестри працює Лапіцька Н.М. На данний час плідно працюють лікарі вищої категорії Волевач Л.О., Даневський В.О., лікар першої категорії Дудар Д.М., молоді кваліфіковані лікарі – Богданова К.О., Плакса І.В., Малинка Р.Є. Сучасна потужна інфекційна клініка завдячує своїм існуванням спільному рішенню Управління охорони здоров’я м. Києва та керівництва медичного інституту ім. О.О. Богомольця, розташувати в ній базу кафедри інфекційних хвороб НМУ, завідуючою якою була призначена д.м.н., проф. Сокол Олександра Семенівна. З приходом працівників кафедри значно розширився діапазон методик лікування, діагностики. Друкувались наукові статті, захищались дисертації, були підготовлені висококваліфіковані кадри для роботи в науково-дослідних закладах, в інших інфекційних відділеннях. Після ремонту інфекційне відділення стало базою кафедри інфекційних хвороб на чолі із завідуючим кафедрою д.м.н., проф. Гебешем Василь Васильовичем. З 2010 року кафедру очолює Дуда Олександр Костянтинович, працюють доценти к.м.н. Сухов Ю.О., к.м.н. Окружнов М.В., к.м.н. Бойко В.О., асистенти к.м.н. Жигарев Ю.О., к.м.н. Голуб А.П. Величезна відповідальність за організацію надання медичної допомоги лежить на медичних сестрах. На данний час працюють м/с вищої категорії Ісаєнко Н.П., Лук'янчук А.Г., Яковенко Л.Я. і Горовенко Н.О. Усі працівники створюють атмосферу відповідального ставлення до роботи, уваги до пацієнтів, їх близьких та родичів.        

Головний лікар Сидоренко Віктор Володимирович
Написати нам лист